Vrh A

 

 

Jméno         Datum narození Barva                  Pohlaví Status         
Albrecht
Ze země Všerada
9. března 2014 černý mramorovaný
n 22
Kocour Prodán na mazlíka
Anežka
Ze země Všerada
9. března 2014 modrá tygrovaná stříbřitá bicolor
a(s) 23 03
Kočka Ponechána v Cho-
vatelské stanici
Arnošt
Ze země Všerada
9. března 2014 modrý tygrovaný s bílou
a 23 09
Kocour Prodán na mazlíka

 

Albrecht Ze země Všerada byl pojmenován podle Albrechta Jana Smiřického 1594 - 1618, jehož rodiči byli Zikmund Smiřický a Hedvika z Házmburku.   Ve své době byl nejbohatším pánem v Českém království, byl jedním z hlavních účastníků třetí pražské defenestrace a vážným kandidátem na Českou královskou korunu.

 

Anežka Ze země Všerada byla pojmenována po Anežce České 1205 - 1282, dceři krále Přemysla Otakara I. Jako řeholnice a následně i jako abatyše působyla v pražském klášteře Na Františku. Velmi často se významně angažovala v diplomacii i kultůře Českého království. Roku 1874 byla papežem blahořečena a roku 1989 stejně tak papežem svatořečena.

 

Arnošt Ze země Všerada byl pojmenován po Arnoštovi z Pardubic 1297 - 1364 synovi Arnošta z Hostýně a Paní Adličky. Arnošt byl prvním arcibiskupem a metropolitou Českým, jako spoluzakladatel Karlovy univerzity se stal jejím prvním kancléřem. Karla IV. a jeho ženu korunoval za Českého krále a královnu.

 

 

 

Albrecht

Anežka

Arnošt

Společné