Vrh D

 

       Jméno/Name              Datum narození/
Date of birth
  Barva/
         Color         
Pohlaví/Sex      Status    
Dobromila Ze země Všerada 19.5.2015   Kočka/Cat Prodána/Sold
Dalimil Ze země Všerada 19.5.2015   Kocour/Tomcat Prodán/Sold
Dalibor Ze země Všerada 19.5.2015   Kocour/Tomcat Prodán/Sold
Damián Ze země Všerada 19.5.2015   Kocour/Tomcat Prodán/Sold

 

Dobromila Ze země Všerada - Magdaléna Dobromila Rettigová, rodačka ze Všeradic, autorka

                                                           kuchařských knih, její otec byl ve Všeradicích purkrabím

 

Dalimil Ze země Všerada - Staročeské jméno znamenající "dále milý", Dalimil Meziříčský autro známé

                                                     veršované české kroniky, pocházející ze šlechtických kruhů.


Dalibor Ze země Všerada - rytíř z Kozojed, podle kterého napsal Bedřich Smetana operu. Dále je

                                                     podle něj pojmenována věž vězení Pražského hradu "Daliborka", ve které

                                                     byl jako první šlechtic uvězněn.

 

Damián Ze země Všerada - bratr Kosma, kteří jsou patrony lékařů. Je po nich pojmenována Kolegiální

                                                     kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Tato je nejstarší kapitu-

                                                     lou v ČR, která se dále stará o poutní místo kultu knížete sv. Václava.

Fotogalerie: Dobromila

Fotogalerie: Dalimil

Fotogalerie: Dalibor

Fotogalerie: Damián