Vrh E  

Jméno/
Name
Datum narození/
Date of birth
Barva/
Color
Pohlaví/
sex
Status
Eleonora
Ze země Všerada
30.9.2015 modrá kresba s bílou
a stříbro
NEM as 09 21
Kočka/Cat Chov
v zahraničí
Eduard
Ze země Všerada
30.9.2015 modrá kresba se
stříbrem
NEM as 21
Kocour/Tomcat Mazlík
v republice
Eliška
Ze země Všerada
30.9.2015 modrá kresba se
stříbrem
NEM as 21
Kočka/Cat Chov
v republice
Elsa
Ze země Všerada
30.9.2015 bílá
SIB w
Kočka/Cat Chov
v zahraničí

 

Eleonora Ze země Všerada - kněžna Eleonora Elisabeth Amalia Magdalena z Lobkovic byla

                                                         dcerou Ferdinanda Augusta z Lobkovic českého šlechtice a dip-

                                                          lomata.

 

Eduard Ze země Všerada - Eduard Beneš, český politik a druhý Československý prezident


Eliška Ze země Všerada - Eliška Přemyslovna, Česká královna a manželka krále Jana Lucem-

                                                     burského, matka císaře Karla IV "Otce vlasti"

 

Elsa Ze země Všerada - Elsa von Gutmann, kněžna z Lichtenštejna, manželka knížete Františ-

                                                 ka I. z Lichtenštejna

Společná fota