Vrh F   

Jméno/
Name
Datum narození/
Date of birth
Barva/
Color
Pohlaví/
Sex
Status
Františka
Ze země Všerada
5.4.2016   Kočka/
Cat
Prodána
Filip
Ze země Všerada
5.4.2016   Kocour/
Tomcat
Prodán
Felix
Ze země Všerada
5.4.2016   Kocour/
Tomcat
Prodán
Frederika
Ze země Všerada
5.4.2016   Kočka/
Cat
Prodána
Florián
Ze země Všerada
5.4.2016   Kocour/
Tomcat
Prodán

 

Františka Ze země Všerada - Podle kněžny Františky Kinské - Lichtenštejnské

Filip Ze země Všerada - Filip Salcburský - arcibiskup salcburský, probošt vyšehradský, vnuk

                                               českého krále Přemysla Otakara I.

Felix Ze země Všerada - Felix I. - římskokatolický papež

Frederika Ze země Všerada - Žofie Frederika Bavorská - arcivévodkyně a matka císaře

                                                           Františka Josefa I.

Florián Ze země Všerada - Florián Gryspek - český šlechtic bavorsko-rakouského původu,

                                                    zakladatel české větve rodu Gryspeků, vysoký královský úředník