Vrh G

Jméno/
Name
Datum narození/
Date of birth
Barva/
Color
Pohlaví/
Sex
Status
Gustav
Ze země Všerada
6.4.2016   Kocour/
Tomcat
Prodán
Gabriela
Ze země Všerada
6.4.2016   Kočka/
Cat
Volná/
Free
Gedeon
Ze země Všerada
6.4.2016   Kocour/
Tomcat
Prodán
Gabriel
Ze země Všerada
6.4.2016   Kocour/
Tomcat
Prodán
Gisela
Ze země Všerada
6.4.2016   Kočka/
Cat
Prodána

 

Gustav Ze země Všerada - Kníže Gustav Joachim Lamberg - český kníže

Gabriela Ze země Všerada - Johanna Gabriela Habsburská - Lotrinská, princezna, dcera královny

                                                 Marie Terezie a císaře Františka I.

Gedeon Ze země Všerada - hrabě Václav Gedeon z Olešničky ze šlechtického rodu vlastnícího panství

                                               v Jihomoravském kraji

Gabriel Ze země Všerada - Archanděl Gabriel - patron pošťáků

Gisela Ze země Všerada - dcera císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty (Sisi), arcivévodkyně

Gabriel