Vrh H

Jméno/
Name
Datum narození/
Date of birth
Barva/
Color
Pohlaví/
Sex
Status
         Hermína
      Ze země Všerada
15.11.2016 SIB ns 03 24 Kočka/
Cat
Volná/
Free
Henrietta
Ze země Všerada
15.11.2016 SIB w 61 Kočka/
Cat
Volná/
Free
Helena
Ze země Všerada
15.11.2016 SIB w 61 Kočka/
Cat
Reserved
Hubert
Ze země Všerada
15.11.2016 SIB w 61 Kocour/
Tomcat
Reserved
Hedvika
Ze země Všerada
15.11.2016 NEM as 21 Kočka/
Cat
Reserved

 

Hermína Ze země Všerada - Hermína Amálie Marie Habsburská - vnučka Českého krále Leopolda II. Habsburského,

                                                  abatyše Tereziánského ústavu šlechtičen na Pražském hradě.

 

Henrietta Ze země Všerada - Marie Henrietta z Valdštejna - kněžna, dcera Karla Arnošta z Valdštejna, Českého

                                                     šlechtice, ministra císaře Josefa I.

 

Helena Ze země Všerada - Helena Bosenská - Kněžna, manželka knížete Přemysla I. Opavského z rodu Přemys-

                                                lovců.

 

Hubert Ze země Všerada - Svatý Hubert - patron lesníků a myslivců, francouský biskup, původně bohatý šlechtic

                                                rodiny Akvitánie, člen družiny Francouského krále Theodoricha III.

 

Hedvika Ze země Všerada - Hedvika Rakouská - Rakouská arcivévodkyně, Uherská, Česká a Tpskánská princez-

                                                  na, vnučka císaře Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské (Sisi)